NAK

Elektronikus ügyintézés a katasztrófavédelmi szervnél

A Vízhasználat Információs, Ellenőrzési és Integrált hatósági feladatokat ellátó Keretrendszer (VIZEK) eredeti célja mezőgazdasági öntözéssel kapcsolatos vízgazdálkodási, fenntartói, hatósági, adózási és kutatási-statisztikai feladatok elektronikus ügyintézési lehetőség bővítése volt.

2020. január elsejével kezdte el éles működését a vízügyi és vízvédelmi hatósági és szakhatósági eljárásokat támogató komplex informatikai rendszer, amelynek keretében megvalósult:

 • az elektronikus vízjogi engedélyezés (az adminisztratív feladatok elektronikus támogatása, a szakmai megalapozás biztosítása, az engedélykérelmek beadása, az engedélyek kiadása, az engedélyek nyilvántartása)
 • az elektronikus nyilvántartás, elektronikus vízkönyvek (tartalmazza a vízi létesítményekkel, vízi munkákkal és vízhasználatokkal összefüggő jogokat, kötelezettségeket)
 • az elektronikus vízkészletjárulék bevallás (ügyfélkapuhoz történő csatlakoztatás, a jogszabályi változások és a meghatározott járulékokkal kapcsolatos feladatok nyomon követése – a kiszabástól a befizetésig)
 • az elektronikus bírság-nyilvántartási és folyamatszervezési rendszer (a hatósági ellenőrzések és szemlék során kiszabott bírságokkal kapcsolatos feladatok teljes nyomon követése – a kiszabástól a befizetésig;
 • szakhatósági munkafolyamatokat támogató elektronikus modul kialakítása;
 • a VIZEK rendszer összerendelése a Vízügyi Igazgatóságok és az Országos Vízügyi Főigazgatóság ügyiratkövető rendszereivel.
 • Itt intézze a vízjogi ügyeit elektronikusan!

2022. január elsejével a rendszer továbbfejlesztésének eredményeképpen a vízügyi és vízvédelmi hatósági és szakhatósági eljárásokon túlmenően elektronikussá válik valamennyi hatósági eljárás a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél – meghagyva a papíralapú eljárás választásának lehetőségét a természetes személyek számára.

 • Az Integrált Hatósági Ügyviteli Rendszer immáron kiterjed a tűzvédelem, piacfelügyelet, veszélyes üzemek, veszélyes áruszállítás, kritikus infrastruktúra védelem – létfontosságú rendszerek és létesítményvédelem, nukleárisbaleset-elhárítás, polgárvédelem engedélyezési és hatósági ellenőrzési folyamataira.
 • Az új szakrendszer biztosítja az ügyfelek részére az országos egységes, szabványos eljárásokat, az egyszerűsített eljárási folyamatokat, az egyszerűsített fizetési kötelezettségek teljesítését, az egykapus ügyintézési rendszert, ezáltal a gyorsabb hatékonyabb hatósági ügyintézést.
 • Fontos, hogy az ügyfelek a KAÜ azonosítást követően férhetnek hozzá az ügyintézési lehetőségekhez 2022 január elsejével!
 • Itt intézze a hivatásos katasztrófavédelmi szervhez tartozó hatósági ügyeit elektronikusan és/vagy e-papíron!

További részletek:

(NAK/Tasnádi Gabriella)

Forrás: https://www.nak.hu/tajekoztatasi-szolgaltatas/ontozes/104127-januar-1-tol-elektronikussa-valik-valamennyi-hatosagi-eljaras-a-hivatasos-katasztrofavedelmi-szervnel

2022.01.11.